Selecteer een pagina

Arbo- en verzuimbeleid fundament voor duurzame inzetbaarheid

Toekomstige krapte op de arbeidsmarkt. Langer doorwerken. Vergrijzing. Fysieke belasting. Ziekte-verzuim. Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van werkenden (werknemers en zelfstandigen) wordt steeds belangrijker. Daarbij is het doel het verhogen van productiviteit, kwaliteit en resultaat door het creëren van optimale arbeidsomstandigheden en het beschikken over competente, gemotiveerde en vitale medewerkers, kortom preventief. WIAP kan u hierbij ondersteunen!

Investeer in uw medewerkers

Organisaties die investeren in gezondheidsmanagement, zijn ervan overtuigd dat mensen het kapitaal van de onderneming zijn. Zonder mensen worden er geen producten gemaakt of diensten verleend. Verantwoord en doordacht investeren in medewerkers is daarmee investeren in een gezonde bedrijfsvoering. Dit komt zowel de werknemer als de werkgever ten goede. Een vitaal bedrijf creëert arbeidsomstandigheden waarin werknemers vol energie kunnen werken. Dit kan een gezond aanbod in het restaurant zijn, ergonomische werkplekken of het stimuleren van een gezonde leefstijl op het werk en daarbuiten. Behalve dat het ziekteverzuim flink daalt, worden de prestaties beter en krijgt u als betrokken werkgever een (nog) beter imago. En u bespaart ook direct op hoge kosten

Aanpak

WIAP helpt u met een doortastende en betrokken aanpak.

Werkplekonderzoek

De mogelijkheid om overal en op ieder moment je werk te kunnen doen, is leidend voor de moderne werkplek. Wat overigens niet wegneemt dat ook het vertrouwde bureau op kantoor belangrijk blijft. Maar ook die plek vraagt om een andere benadering dan voorheen. De werkplek van nu en de toekomst is een heel andere dan voorheen.

Werkplekken zijn vaak praktisch ingericht, zonder rekening te houden met een verantwoorde ergonomische werkhouding voor de werknemer. Bovendien zijn werknemers zich lang niet altijd bewust van hun onjuiste werkhouding. Langdurig in een dergelijke pose werken veroorzaakt op den duur lichamelijke klachten. WIAP helpt u graag bij het inrichten van een ergonomisch verantwoorde werkplek.

Gezondheidsmanagement

Elke werknemer heeft een eigen verantwoordelijkheid voor zijn of haar gezondheid. Als werkgever kunt u hier wel aan bijdragen. Maak gezondheid bespreekbaar. Communicatie en de manier waarop dit gebeurt is van essentieel belang. Maak gezondheidsmanagement een gedeelde onderneming: goed werkgeverschap leidt tot goed werknemerschap en vice versa. Om gezondheidsmanagement vorm te geven is het van belang dit planmatig aan te pakken. Samen met WIAP bekijkt u welke aanpak er bij de wensen, cultuur en situatie van uw bedrijf past. 

Training workshop

Tillen, duwen, trekken, repeterende handelingen, staan of langdurig zitten; het zijn allemaal factoren die kunnen zorgen voor overbelasting op de werkplek. Alleen werkplekaanpassingen en hulpmiddelen zijn niet voldoende, er verandert pas echt iets als de wergever en medewerker hier ook in betrokken worden.

De training omtrent fysieke belasting zijn praktische trainingen bestemd voor degene die met die onderwerp in aanraking komen. Doelstelling van de trainingen is dat deelnemers op een praktische wijze een pakket basisregels en basisvaardigheden aanleren, om de werkzaamheden op een gezonde en verantwoorde wijze uit te kunnen voeren. Instrumenten om fysieke belasting inzichtelijk te maken komen uitgebreid aan bod.

Al onze workshops en trainingen worden op maat gemaakt voor uw organisatie. Wilt u meer weten of bent u benieuwd wat wij voor kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!

Bedrijfsscan

De bedrijfsscan geeft op snelle wijze inzicht in het arbeidsomstandigheden en verzuimbeleid van een onderneming. Middels een rondgang, interview medewerkers en bestudering van alle beschikbare documenten zoals RI&E, Verzuimprotocol, verzuimcijfers wordt een rapport opgesteld. Met behulp van dit rapport

Cases

Hieronder treft u verschillende cases aan als voorbeeld

Voor de opleiding tot Arbeidsdeskunige ben ik verantwoordelijk voor Een bedrijf uit de voedingsmiddelen industrie kampt met een hoog ziekteverzuim. Met name op het gebied van fysieke belasting 
Een medewerkster dreigt uit te vallen als gevolg van haar werkzaamheden in combinatie met klachten aan haar houdings- en bewegingsapparaat. Via de casemanager wordt WIAP ingeschakeld om een inventarisatie te maken van de werkplek. 

Team

WIAP is een landelijk werkend adviesbureau en is volledig onafhankelijk. Accountants, bedrijfsartsen, sportartsen, arbeiddeskundigen en intermediairs werken graag samen met WIAP. Maak kennis met het team van WIAP. Bel of mail voor een afspraak.

Referenties